Ponddy Reader

แพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาจีนที่ดีที่สุด

แพลตฟอร์มภาษาจีนด้วย AI ที่เหมาะสำหรับผู้สอน ผู้เรียนทุกคน และสถาบันทุกแห่ง

สร้างบัญชีฟรี

*ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต*

สร้างบัญชีฟรี

*ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต*

แพลตฟอร์มเดียวที่ตอบสนองความต้องการทุกอย่างในการเรียนรู้ภาษาจีน

สร้างสื่อการสอนของคุณเอง

แปลงเนื้อหาข้อความเป็นแผนการสอนแบบโต้ตอบ (Pondlets) ภายในไม่กี่คลิก การปรับระดับเนื้อหาคำศัพท์และการระบุไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ พร้อมพินอิน และพจนานุกรมในตัว - Reader ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้กับคุณ

การสอนออนไลน์อย่างง่ายๆ

มีคลาสออนไลน์ของคุณเองด้วย Pondlets ที่รวมเนื้อหา AI แบบฝึกหัดและบทความเสริม Ponddy Reader ช่วยให้การเรียน การสอนออนไลน์เข้าถึงได้ ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝึกหัดและเรียนด้วยตนเอง อย่างไม่มีปัญหา

การเรียนภาษาจีนนั้นยาก แต่ด้วย AI แบบฝึกหัด และบทความ คุณสามารถ ทบทวน ฝึกฝน และเรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มเดียวที่ตอบสนองความต้องการทุกอย่างในการเรียนรู้ภาษาจีน

สร้างสื่อการสอนของคุณเอง

แปลงเนื้อหาข้อความเป็นแผนการสอนแบบโต้ตอบ (Pondlets) ภายในไม่กี่คลิก การปรับระดับเนื้อหาคำศัพท์และการระบุไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ พร้อมพินอิน และพจนานุกรมในตัว - Reader ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้กับคุณ

การสอนออนไลน์อย่างง่ายๆ

มีคลาสออนไลน์ของคุณเองด้วย Pondlets ที่รวมเนื้อหา AI แบบฝึกหัดและบทความเสริม Ponddy Reader ช่วยให้การเรียน การสอนออนไลน์เข้าถึงได้ ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝึกหัดและเรียนด้วยตนเอง อย่างไม่มีปัญหา

การเรียนภาษาจีนนั้นยาก แต่ด้วย AI แบบฝึกหัด และบทความ คุณสามารถ ทบทวน ฝึกฝน และเรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้การเรียนภาษาจีนมีประสิทธิภาพและสนุกสนานยิ่งขึ้น

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการของเรา

สมาชิกของเรา


Our subscribers come from 1000+ organizations, 30+ states, 80+ countries

สมาชิกของเรา

Our subscribers come from 1000+ organizations, 30+ states, 80+ countries


Get Free
Membership