แปลงเนื้อหาทุกอย่างที่คุณต้องการ เป็นการเรียนรู้

Ponddy Reader ช่วยให้การอ่านข้อความในชีวิตประจำวันเข้าใจได้จริง และยังช่วยลดเวลาในการเตรียมการเรียนการสอน

สร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ

Ponddy Reader ช่วยให้คุณแปลงเนื้อหาต่างๆ เป็นการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ ในบทเรียนออนไลน์(Pondlet) ภายในชั่วพริบตา เพียงแค่ใส่เนื้อหาลงไป Ponddy Readerจะแบ่งเนื้อหาตามระดับความยากง่ายทันที พร้อมด้วยเครื่องมือการเรียนภาษาอัตโนมัติ และยังสามารถแชร์คำศัพท์หลัก ไวยากรณ์ และเทคนิคการอ่าน ได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือสร้างภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ด้วยการใช้เครื่องมือภาษาที่มีประสิทธิภาพ เช่นคำศัพท์ ตัวอักษรและรากศัพท์ ทำให้นักเรียนสามารถขยายความรู้คำศัพท์เพื่อสร้างประโยคและพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน

พจนานุกรม

อธิบายรายละเอียดต่างๆ ของเนื้อหาให้แก่นักเรียน เช่นพินอิน เสียง และตัวอย่างประโยคในระดับต่างๆ

Word Pond

เรียนรู้คำศัพท์ที่มักใช้คำร่วมกัน Word Pond ช่วยให้นักเรียนแต่งประโยคได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น

Character Pond

เรียนรู้คำศัพท์ที่ ที่ใช้ตัวอักษรร่วมกัน Character Pond ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายของตัวอักษร และการสร้างคำ

Radical Pond

เรียนรู้คำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน พร้อมด้วยภาพเคลื่อนไหวของรากศัพท์พื้นฐาน 50 ตัว Radical Pond ช่วยให้นักเรียนจดจำรากศัพท์ได้อย่างง่ายดาย

มุมมองหลัก

คำศัพท์หลัก ช่วยให้ครูสร้างรายการคำศัพท์ที่ต้องการเน้นสำหรับนักเรียน

ไวยากรณ์หลัก

คำศัพย์หลัก

แบ่งปันเนื้อหา

แบ่งปันบทเรียนออนไลน์Pondlet ·ของคุณไปยังบุคคลอื่น โดยลิงค์และคิวอาร์โค้ด

ห้องสมุดที่มีแหล่งข้อมูลมากมาย

เข้าถึงบทเรียนมากกว่า 500 กว่าบทเรียน ในบทเรียนออนไลน์(Pondlets)

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ระดับPonddy สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากลเช่น ACTFL, HSK, TOCFL, CEFR และ ILR

ความคิดเห็นจากผู้ใช้

"ในฐานะครูฉันสามารถเลือกบทความที่เหมาะสมและอัปโหลดไปยังPonddy Reader เพื่อแบ่งปันกับนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่านบทความ ใช้คำศัพท์และตัวช่วยด้านไวยากรณ์ Ponddy Reader ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนและอ่านได้มากตามที่ต้องการ"

โรงเรียนมัธยมเบิร์กลีย์
·ซิน เฉิน #·คุณครู

"Ponddy Reader ช่วยแบ่งคำศัพท์ตามระดับ ซึ่งสอดคล้องตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยฉันสามารถเลือกระดับที่ต้องการได้ ทบทวนตัวอักษรที่จำได้และในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ตัวอักษรใหม่พร้อมกันไปด้วย"

คุณครูระดับอาวุโส โรงเรียนกฎหมายมหาชนแห่งวอชิงตันลาติน ดี.ซี
AVA #นักเรียนภาษาจีนระดับ AP