สิ่งที่คุณได้รับ

ขอบเขตเนื้อหา
บัญชีพื้นฐาน
บัญชีมาตราฐาน
Pondlet ของฉัน
3
500
50
- อักขระสูงสุด
1000
2500
2500
Added Pondlet
3
500
50
ห้องสมุด Ponddy
จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
เครื่องมือสร้างภาษา
Word Pond
Character Pond
Radical Pond
เครื่องมือการอ่าน
พจนานุกรม
Pond ของฉัน
ระดับคำศัพท์
- มุมมองหลัก
อ่านเท่านั้น
เลือกคำศัพท์หลัก
เลือกคำศัพท์หลัก
- Photo Vocab
ไวยากรณ์
อ่านเท่านั้น
เลือกไวยากรณ์หลัก
เลือกไวยากรณ์หลัก
แนวทางการอ่าน
อ่านเท่านั้น
เพิ่มเนื้อหา
เพิ่มเนื้อหา
การอ่านด้วยเสียงพูด
อ่านเท่านั้น
เพิ่มเสียง
เพิ่มเสียง